Bankommittén

Klubben

Bankommittén jobbar tillsammans med greenkeepern för att se till att vi har bästa möjliga bana, nu och i framtiden.


Ledamöter 2018

Göran Hansson (ordf)
Christina Elmér
Kalle Löw
Göran Paulsson
Stephan Hylén (adj)

VÅRA PARTNERS