Junior- & Elitkommittén

Inriktning

Flommens GK skall erbjuda en golfverksamhet för ungdomar som upplevs som rolig för såväl spelare, föräldrar och ledare. Verksamheten ska genomföras med en hög kvalitet och vara öppen för så många ungdomar som möjligt. FJ-verksamheten ska utgöra grunden för vår rekrytering av spelare till klubbens representationslag för dam- och herrseniorer samt ledare och coacher.

Genom juniorverksamheten vill FlGK bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, god hälsa, att göra sitt bästa i med- och motgång och en strävan till en bra självkänsla utgör ledstjärnor i vår verksamhet. Genom att fostra ungdomarna i denna ”Flommenanda” vill vi att de ska få en positiv bild från ungdomsårens golfutövning som en grund för fortsatt idrottsutövning eller ledarskap i vuxen ålder.

Golfverksamheten ska bedrivas i en positiv anda och med en hög grad av uppmuntran. På så sätt skapas glädje och förutsättningar för en bra inlärning, en god lag- & kamratanda och ett större intresse för egenträning.

Verksamhetens omfattning och avgränsning

Verksamheten omfattar tränar- och ledarledda träningar och tävlingar för klubbens ungdomar till och med att de fyller 21 år. Senast därefter skall ungdomarna övergå till klubbens Elitverksamhet eller Ledarverksamhet. För knattar och juniorer anordnas på sommarlovet ”golfkul” i form av en knatteskola. Det finns även verksamhet för icke medlemmar.

Vision

Flommens GK skall sträva efter att vara ”bäst i Skåne” på juniorverksamhet inom idrotten golf. Detta innebär att våra ungdomar skall vara välutbildade i golfspel, -träning, -regler och etik.

Uppträdande och stil

Flommens juniorer skall vara kända för att uppträda med sådan stil såväl på golfbanan som utanför att de utgör ett föredöme för andra ungdomar

Klubben ska verka för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s k ”Flommenambassadörer” och företräder ”Flommenandan” och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna till. Vi vill påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi skall informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få en tillräcklig mängd sömn. I klubbens grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och de skall inte hindras från att utöva andra idrotter. Klubben skall dessutom informera föräldrarna om vikten av att genom deras stöd och support får ungdomarna totalt en bättre idrottsupplevelse.

VÅRA PARTNERS