Medlemskommittén

Medlemskommitens syfte är att verka för att medlemmar trivs på Flommen. Vi vill också försöka hitta aktiviteter som gör att nya medlemmar känner sig hemma i klubben och vi ska också verka för att klubben får nya medlemmar.

Medlemskommittén

 

Ledamöter 2018

Lars Ewers (Ordf)
Peter Sundberg
Monica Perdius
Christina Günther
Lars-Holger Nilsson (Klubbhus)
Teija Pettersson Gärtner
Christine Andersson

VÅRA PARTNERS