VOLONTÄRERNA

Landskapsvård

Från slutet av augusti och framåt kommer våra volontärer att bedriva årets landskapsvård. Ni känner igen dem på deras röda Flommen kepsar. Arbetet består i att klippa de naturmarker som omger vår golfbana, att samla ihop det slagna höet och att slutligen elda upp det.

Vi har bedrivit detta arbete alltsedan det s k "Vassprojektet" startade 2001. Under de första åren klippte vi mest vass och mindre mängder gräs. Idag efter 15 års arbete är det tvärtom. Vassen är i stort sett utrotad och det klippta materialet består till allra största delen av olika gräsarter och örter.

Bladvass är en s k monokultur som lätt tränger undan andra arter. Efterhand som vi år efter år alltmer har ”tröttat” ut bladvassen, så har andra arter kommit tillbaka och etablerat sig. Artrikedomen har glädjande nog ökat högst påtagligt.

Efter att vi har klippt ner vass och gräs, måste vi tyvärr elda detta tidiga morgnar innan nästa högvatten kommer in. Vänligen ha överseende med detta !

Passa nu på och njut av en skön golfdag på Flommen...

Kommentarer

VÅRA PARTNERS