Priser och betalning Driving Range

Bollmaskinen tar emot polletter och Solo magnetkort, som köps i shop/reception, och nu även betalkort/kreditkort. 

Maskinen och rangen är öppen dygnet runt, men stängd ibland för renplockning/klippning och övrigt underhåll.

Priser 2017

Polletter

15 kr per pollett, 23 bollar. Köp 10 polletter så får du 11. (En pollett på köpet)

Juniorer som är medlemmar köper polletter för 10 kr/st, max 4 åt gången.

Betalkort

En registrering 15 kr, 23 bollar.

Solo magnetkort

24-kort, 300 kr  (4 "polletter" på köpet)
50-kort, 600 kr  (10 "polletter" på köpet)
Det tillkommer en engångskostnad för själva kortet på 50 kr.

Juniorer som är medlemmar köper 24-kort för 200 kr. (personligt)

 

VÅRA PARTNERS