GREENFEE 2017

Ordinarie greenfee

  Senior Gäst* Junior Gäst
1 jan-30 april 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr
1 maj-30 juni 500 kr 350 kr 200 kr 100 kr
1 juli-31 juli 600 kr 400 kr 200 kr 100 kr
1 aug-30 sept 500 kr 350 kr 200 kr 100 kr
1 okt-31 dec 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr


Greenfeegäst skall ha officiell handicap 36 !

*Gäst till medlem skall spela i samma boll som medlem.

Tävlingsgreenfee

  Senior Junior
1 jan-31 dec 200 kr 100 kr

Näset greenfee

  Senior Junior
1 jan-30 april 300 kr 100 kr
1 maj-30 juni 350 kr 100 kr
1 juli-31 juli 400 kr 100 kr
1 aug-30 sept 350 kr 100 kr
1 okt-31 dec 300 kr 100 kr

Gäller alla dagar för medlemmar i LjGK och FGK.

Sydpoolen greenfee

Gäller endast helgfria vardagar och ej under juli månad.

  Senior Junior
1 jan-30 april 300 kr 100 kr
1 maj-30 juni 350 kr 100 kr
1 aug-30 sept 350 kr 100 kr
1 okt-31 dec 300 kr 100 kr

9-håls greenfee

  Senior Junior
1 jan-30 april 250 kr 100 kr
1 maj-30 juni 300 kr 100 kr
1 juli-31 juli 350 kr 100 kr
1 aug-30 sept 300 kr 100 kr
1 okt-31 dec 250 kr 100 kr

Regler för Greenfeebiljetter

Greenfeebiljetten kan inte bytas in mot pengar/kontanter.

Greenfeebiljetter som innehar ett giltigt t o m datum stämplas inte om utan anses som förbrukade om giltighetstiden gått ut !

Greenfeebiljetter som inte innehar ett giltigt t o m datum anses som förbrukade efter 10 år !
(Enligt §2 i presentkortslagen, infaller preskription efter 10 år från den dagen då greenfeebiljetten upprättades).

Greenfeebiljetter kan inte delas d v s gälla för 9 hål ett datum och ett senare datum ytterligare 9 hål !

En greenfeebiljett = ett spel d v s  har köparen erlagt ex 500 kr för biljetten och nyttjar biljetten vid ett tillfälle då greenfeen är lägre så återbetalas inte mellanskillnaden !

Två spelare på en greenfeebiljett är inte tillåtet !

Regler för Introduktionskort

SGF , SkåGF , GAF , SGA , PGA

Max 1 gång per år. Föranmälan krävs, annars spel mot gästgreenfee.

För PGA gäller Tourspelare eller Klubbtränare.

Regler för golfbilar

Golfbilar uthyres endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg och körkort.

VÅRA PARTNERS