Bankommittén

Klubben

Bankommittén jobbar med visoner och projekt för att ta Flommen framåt.
Vår Course Manager ansvarar tillsammans med Klubbchefen för driften.

Ledamöter 2022
Peter Aurell (ordf)
Staffan Antin
Stephan Hylén (CM)
Fredrik Thiis (KC)

VÅRA PARTNERS