Bankommittén

Klubben

Bankommittén jobbar med visoner och projekt för att ta Flommen framåt.
Vår Course Manager ansvarar tillsammans med Klubbchefen för driften.

Ledamöter 2021
Kalle Löw (ordf)
Peter Aurel
Jonas Bramsved
Christina Elmér
Göran Hansson
Göran Paulsson
Magnus Strandberg
Stephan Hylén (CM)
Fredrik Thiis (KC)

VÅRA PARTNERS