Junior och Elitkommittén - JEK

Flommens GK skall erbjuda en golfverksamhet för ungdomar som upplevs som rolig för såväl spelare, föräldrar och ledare. Verksamheten ska ha hög kvalitet och vara öppen för så många ungdomar som möjligt. Den ska utgöra grunden för vår rekrytering av spelare till klubblag samt ledare.

Ledamöter

Henrik Lindal, Ordförande, Elitlag damer, Juniorlag 1
Petter Bengtsson, Klubbens huvudtränare, Elitlag herrar, Juniorlag 1
Christoffer Ekelund, Englandsutbytet
Katarina Hansson, Matchligan och Grönspättorna
Tina Hindemith, Godisligan
Sara Lindgren, Godisligan
Måns Modéer, Juniorlag 2
August Nilsson, Juniorernas representant
Roland Karlsson, Scrableligan
Patrik Nordblad, Sydvästslaget

 

Verksamhetens omfattning och avgränsning

Verksamheten omfattar tränar- och ledarledda träningar och tävlingar för klubbens ungdomar från sju års ålder till och med att de fyller 21 år. Senast därefter skall ungdomarna övergå till klubbens Elitverksamhet eller Ledarverksamhet. Säsongs- och helårsverksamheten är knuten till medlemskap i klubben. 

Under sommaren genomför våra tränare även sommarskolor för juniorer och knattar från 6 år och uppåt. Sommarskolorna är öppna för alla, även icke medlemmar.

 

Vision

Flommens GK skall sträva efter att vara ”bäst i Skåne” på juniorverksamhet inom idrotten golf. Detta innebär att våra ungdomar skall vara välutbildade i golfspel, -träning, -regler och etik.

 

Uppträdande och stil

Flommens juniorer skall vara kända för att uppträda med sådan stil såväl på golfbanan som utanför att de utgör ett föredöme för andra ungdomar

Klubben ska verka för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s k ”Flommenambassadörer” och företräder ”Flommenandan” och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna till. Vi vill påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi skall informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få en tillräcklig mängd sömn. I klubbens grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och de skall inte hindras från att utöva andra idrotter. Klubben skall dessutom informera föräldrarna om vikten av att genom deras stöd och support får ungdomarna totalt en bättre idrottsupplevelse.

VÅRA PARTNERS