Marknadskommittén

Klubben

Marknadskommittén arbetar, som alla andra kommittéer, helt och hållet ideellt, med syfte att skapa en långsiktig, stabil ekonomi, genom en attraktiv bana och en öppen och trevlig klubbatmosfär. Givetvis till gagn för såväl medlemmar som gäster.

Marknadskommittén 2022
Richard Happach, ordf
Peter Axelsson
Karin Forsvall

Ett "sponsorår" ser ut på följande sätt: Under den mörka årstiden försöker vi inom kommittén, via korta informella möten och/eller kontakter, via telefon, planera, genomföra och följa upp såväl gamla som nya sponsorer

Fredrik Lundgren (Ordf)
Jan Hagbrand
Peter Axelsson
Richard Happach


VÅRA PARTNERS