Medlemskommittén

Medlemskommitens syfte är att verka för att medlemmar trivs på Flommen. Vi vill också försöka hitta aktiviteter som gör att nya medlemmar känner sig hemma i klubben och vi ska också verka för att klubben får nya medlemmar.

Medlemskommittén 2022

Lasse Gannedahl Ordf
Christina Günther
Lars-Holger Nilsson
Monica Perdius
Cilla Wändel

VÅRA PARTNERS