Spontangolf 2022 har avslutats för säsongen.

Vi vill tacka alla medlemmar som under säsongen deltagit i måndags-spontangolfen på sena eftermiddagarna. Ses nästa år! Önskar allt gott till dess. Medlemskommittén

Lasse Gannedahl, Christin Hammarsten, Monica Perdius, Johan Hedberg och LarsHolger Nilsson.

Lasse Gannedahl, Christin Hammarsten, Monica Perdius, Johan Hedberg och LarsHolger Nilsson.

 

 
 

 Christina Günther, Cilla Wändel, Monica Perdius, Bo Lundgren och Lasse Gannedahl.

Christina Günther, Cilla Wändel, Monica Perdius, Bo Lundgren och Lasse Gannedahl.

VÅRA PARTNERS