Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppgift är att planera och organisera Flommens klubbtävlingar. Det är tävlingar som är avsedda för klubbens alla medlemmar och tävlingar som är öppna också för gäster.

Viktigt är att förvalta och upprätthålla klubbens många och fina traditionstyngda tävlingar. Vi spelar bl a om Rit-Olas vandringspris sedan 1947, Hesters Driver sedan 1948 och Åke Svenssons vandringspris sedan 1959 !

En annan målsättning är att skapa variation och mångsidighet för att tillhandahålla tävlingar där vi utnyttjar alla spelformer. Tävlingskommittén försöker också se till att det finns tävlingar för alla kategorier av spelare.

Våra tävlingssponsorer är viktiga för att göra tävlingarna attraktiva. Gynna våra sponsorer och det gör du genom att delta i deras tävlingar.

Hoppas vi ser dig som tävlande i år !

Ledamöter 2022
Mats Ingvarsson, ordf
Gunilla Antin
Jan Hallbeck
Eva Stenmarck
Cecilia Swärd
Lasse Gannedahl

För frågor eller synpunkter på tävlingsverksamheten är du välkommen att maila Mats Ingvarsson på: mats.c.ingvarsson@gmail.com

 

VÅRA PARTNERS