Flommen Foursome Match

Regler för Flommen Foursome Match-turneringen

Allmänt

 • Endast medlemmar i FlGK kan deltaga i Flommen Foursome Match-turneringen.
 • Flommen Foursome Match-turneringen spelas med tvåmannalag i en gemensam klass, dam / herr / mix, fram till och med finalomgång under tiden 6/5 – 30/9.
 • Tävlingarna spelas med handicap. I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Vardera sidans reducerade spelhandicap, inklusive decimal, utgör jämförelsegrund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen sker avrundning till närmast högre heltal.

Anmälan, startavgift

 • Anmälan senast den 3/5. Anmälan görs till receptionen.
 • Startavgiften är 200 kr, per lag. Avgiften skall erläggas till receptionen före första start.

Spelschema

 • Spelschemat anslås på klubben senast den 5 maj.
 • Spelschemat indelas i olika omgångar. Match skall vara färdigspelad senast det datum som anges på spelschemat för respektive omgång.

Matchtider

 • Tid för match bestäms och bokas av spelarna i respektive match. För att överenskomma om lämplig matchtid är i varje omgång ett av lagen ansvarigt för den initiala kontakten:
  • I första spelomgången har laget som står överst alternativt längst till vänster på anslagen matchlista det initiala kontaktansvaret.
  • I de följande spelomgångarna är det lag som sist kvalificerat sig till den nya omgången ansvarigt för att kontakt tas.
  • Det kontaktansvariga laget föreslår minst två speltillfällen inom den för omgången tillgängliga tidsramen. Kan överenskommelse då ej träffas föreslår lag 2 i sin tur lika många tillfällen. Båda spelarna har samma kontaktansvar.
  • Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller den aktuella spelomgångens sista datum kl 16.00 som speltid.
 • Beslutad starttid skall hållas. Regel 6-3 gäller.
 • Lag som i rätt tid infinner sig på 1:a tee, beredd att spela, och då finner att motståndarlaget  inte är på plats, vinner på walk-over (WO). Final kan inte vinnas på walk-over.
 • Infinner sig ingen av lagen diskvalificeras båda. Inga dispenser lämnas.

Resultat

 • Det åligger det lag som förlorat en match att omgående föra in matchresultatet (datum, vinnare, resultat) på matchschemat. Vinnaren kontrollerar att detta blir gjort.

Övrigt

 • Deltagare inom gruppen H75 resp. D70 skall spela från samma tee (58/50 resp. 50/44) under samtliga matcher.

VÅRA PARTNERS