KM Match, Flommen Match Play Trophy

Regler för KM Match och Flommen Match Play Trophy

 

Allmänt

 • Endast medlemmar i FlGK kan deltaga i KM Match och Flommen Match Play Trophy.
 • KM Match såväl som Flommen Match Play Trophy är Match Singel tävlingar som spelas i en klass, dam och herr gemensamt, fram till och med finalomgång under tiden 6/5 – 30/9.
 • KM Match spelas utan handicap (scratch). Flommen Match Play Trophy spelas med aktuella handicap utan reducering.

Anmälan, startavgift

 • Anmälan senast den 3/5. Anmälan görs till receptionen.
 • Startavgiften är 100 kr, per spelare. Avgiften skall erläggas till receptionen före första start.

Spelschema

 • Spelschemat anslås på klubben senast den 5 maj.
 • Spelschemat indelas i olika omgångar. Match skall vara färdigspelad senast det datum som anges på spelschemat för respektive omgång.

Matchtider

 • Tid för match bestäms och bokas av spelarna i respektive match. Spelarna har ett ömsesidigt och gemensamt ansvar för att matchtid kan överenskommas och fastläggas. För att överenskomma om lämplig matchtid är av praktiska skäl en av spelarna ansvarig för den initiala kontakten:
  • I första spelomgången har spelaren som står överst alternativt längst till vänster på anslagen matchlista det initiala kontaktansvaret.
  • I de följande spelomgångarna är den av de två som sist kvalificerade sig till den nya omgången ansvarig för den initiala kontakten.
  • Om det initiala kontaktansvaret enligt ovan inte fungerar förväntas den andra parten initiera kontakt.
  • Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller den aktuella spelomgångens sista datum kl 16.00 som speltid.
 • Beslutad starttid skall hållas. Regel 6-3 gäller.
 • Spelare som i rätt tid infinner sig på 1:a tee, beredd att spela, och då finner att motspelaren inte är på plats, vinner på walk-over (WO). Final kan inte vinnas på walk-over.
 • Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda. Inga dispenser lämnas.

Resultat

 • Det åligger spelare som förlorat en match att omgående föra in matchresultatet (datum, vinnare, resultat) på matchschemat. Vinnaren kontrollerar att detta blir gjort.

Övrigt

 • Deltagare inom gruppen H75 resp. D70 skall spela från samma tee (58/50 resp. 50/44) under samtliga matcher.

VÅRA PARTNERS