Flommen Mix - Omaka par

Den viktigaste regeln i denna mix-tävling är att laget skall vara "omaka", d v s inget spel med den egna makan/maken eller sam-/särbon. Spelformen har varierat, tävlingen brukar efterföljas av en klubbfest.

Tävlingen har funnit sedan tidigare (i skrivande stund okänd historik) men återupptogs 2012 efter begäran från många medlemmar.

Ritva Faxler skänkte ett vandringspris till den återupptagna tävlingen, en vacker och gedigen havsörn med utbredda vingar.

2012  Sofie Edstrand och Fredrik Thiis  
2013 Lisa Liliengren och Lars Bäckström  
2014 Anneli Axgart och Mats Larsén  
2015 Ulla Lundkvist och Tommy Pettersson  
2016 Annika Wallenborg Schoop och Christian Lif  
2017 Ingen tävling  
2018 Ingen tävling  
2019 Ingen tävling  
2020 Ingen tävling  
2021 Ingen tävling  
2022 Per Szieger och Britt-Marie Amann  

 

 

 

VÅRA PARTNERS