Vår historia

En kulen vinterdag
Det började en kulen vinterdag, i januari 1935. Några Falsterbo-ungdomar samlades i Falsterbo skola för att bilda en golfklubb.

Intresset för golf var redan stort. Det fanns ju en golfklubb på orten - anrika Falsterbo Golfklubb, grundad 1909 där ungdomarna gick caddies åt sommargästerna. De följde också nyfiket golfinstruktören William Hesters lektioner med medlemmarna. Ibland ordnades även caddietävlingar på Falsterbo GK då ungdomarna fick låna klubbor av sina ”arbetsgivare”. Så golfspelets grunder hade man hämtat in.

Nu ville pågarna och töserna själva spela golf. På praktiskt taget varje öppet fält i Falsterbo kunde man se ungdomar med ”golfklubbor” i händerna. Både klubbor och bollar var ofta hemmagjorda, men så småningom blev det nödvändigt att upplåta ett område speciellt för golfspel.

Den nybildade klubben
När den nybildade klubben därför anhöll om tillstånd att ”idka golfspel å området mellan sopbroarna öster om Flommen” bifölls detta av stadsfullmäktige i Skanör - Falsterbo. På detta lilla område anlades en 9-hålsbana.

Här fanns de bästa naturliga förutsättningar för golfspel, en härlig sviktande turf i de låglänta områdena där gräset hölls kort av betande kor. Området omfattade också sandbankar, gamla sandrevlar med gräsvegetation som tål torka och Grumshöjabackarna, intressanta fornlämningar från Falsterbos första storhetstid under 1200-1300-talen.

Ursprungligen hette klubben Falsterbo Golfsällskap, men när vi ansökte om medlemskap i Svenska Golfförbundet 1946 blev vi tvungna att ändra namn. Risken att förväxlas med Falsterbo Golfklubb ansågs alltför stor. Då tog klubben sitt nuvarande namn – Flommens Golfklubb, Falsterbo.

Namnet Flommen
Namnet kommer från den grunda strandsjö, Flommen som slingrar fram längs våra fairways och greener och som ger banan dess speciella karaktär.

Banan byggdes om i flera etapper, allteftersom mer mark släpptes till. 1966 kunde banan utökas till 18 hål, ritad av de båda medlemmarna Stig Kristersson och Stig Bergendorff.

Golfspelet i vår klubb blev redan från början ett spel för gemene man, en folksport av skotsk typ. Medlemmarna rekryterades ur ortsbefolkningen, till skillnad från våra grannklubbar. Klubben blev efterhand en föregångare för breddningen av golfen i Sverige.

VÅRA PARTNERS