ÅRSMÖTE 25 MARS 2020 UPPSKJUTET

Klubben

På grund av rådande omständigheter och enligt de rekomendationer som SGF förmedlat,
har styrelsen tagit det tråkiga beslutet att ställa in Årsmötet den 25 mars.

Vi återkommer med ny kallelse när nytt datum blivit fastställt.

Länk till handlingar

VÅRA PARTNERS