Telia driftstörning - går ej att nå oss per telefon!

På grund av en avgrävd telefonkabel kommer våra telefoner inte att fungera förrän i början av nästa vecka :(

Vänligen kontakta oss på: reception@flommensgk.se

VÅRA PARTNERS