Medlemskap

Vill du bli medlem? ( Rev 2012-02-25 )

Vi har för närvarande kö till samtliga kategorier. Givetvis går det bra att lämna in en intresseanmälan som avser kö till medlemskap 2021. Vi tar inte ut någon köavgift.

Gällande inträdesavgift och årsavgifter inför 2021 kommer beslut att tas under Årsmötet 2020 i december (Höstmötet).


Inträdesavgift för nya seniormedlemmar avser år 2020:
Senior Fullvärdig (36 år och uppåt): 6.000:- (eller 2.000:- extra i 3 år)
Vardag Senior (36 år och uppåt): 3.000:- (eller 1.000:- extra i 3 år)

Se nedan medlemskategorier och årsavgifter som avser år 2020.

Intresseanmälan/medlemsansökan finns bifogad som pdf-fil längre ned på sidan.
Välkommen med din intresseanmälan/ansökan för 2020.

 

Information till medlemmar angående anmälan om utträde eller ändring av medlemskategori inför 2021.

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall senast den 31 oktober skriftligen eller med e-post anmäla detta till styrelsen och anses därmed lämna klubben vid årsskiftet.
Anmälan om utträde skall göras på:styrelsen@flommensgk.se

Anmälan om ändring av medlemskategori för kommande verksamhetsår skall göras
senast den 31 oktober skriftligen eller med e-post.
Anmälan om ändring skall göras på:
 reception@flommensgk.se

 

Medlemskategorier:
Årsavgift avser 2020
Senior Fullvärdig (36 år och uppåt)
6700kr
   
Senior Fullvärdig  S K A (styrelse, kommittéordf. och anställd, 22 år och uppåt)
3200kr
   
Senior Yngre Fullvärdig (22-35 år)
3700kr
   
Junior Äldre Fullvärdig (16-21 år)
2500kr
   
Junior Yngre Fullvärdig (0-15 år)
2000kr
- Obegränsad spelrätt alla dagar enligt de regler som gäller för spel avseende hcp och tidbokning.   
   
Junior Yngre utan hcp (0-15 år) Endast för juniorer i medlemsträning 
1000kr
   
Vardag Senior (22+ år)
5200kr
- Obegränsad spelrätt på vardagar enligt de regler som gäller vid spel avseende hcp och tidbokning.  
- Får spela lör-, sön- och helgdagar mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som gäller  
för spel avseende hcp och tidbokning fötr gäster.  
- Får deltaga i lottade klubbtävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.  
   
Lågsäsong Senior (Ej spelrätt 15/6-15/8): Endast för befintliga medlemmar som vill byta kategori.
3400kr
- Obegränsad spelrätt alla dagar under perioden 16/8-14/6 enligt de regler som gäller för spel  
avseende hcp och tidbokning.  
-  Får spela under högsäsong (15/6-15/8) mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som  
gäller för spel avseende hcp och tidbokning för gäster.  
   
   
Begränsad spelrätt. Endast för medlem som erlagt inträdesavgift.
Stängd för nya intag sedan 2018. Denna kategori kommer att fasas ut över tid.
1600kr
- Får spela alla dagar mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som gäller för spel  
avseende hcp och tidbokning för gäster.  
   
Vilande medlem
800kr
- Har ingen spelrätt på banan och är inte rapporterad till SGF som aktiv medlem.  
- Har man tidigare erlagt inträdesavgift kan man reaktivera sitt aktiva medlemskap när som helst.  

 

Vänligen fyll i bifogad pdf-fil vid byte av medlemskategori inför 2020.
Tack på förhand.

Länk till Klubbens stadgar:https://www.flommensgk.se/se/medlemssidor/klubbens-stadgar

Vid frågor gällande medlemskap, vänligen kontakta oss via
E-post: reception@flommensgk.se
Telefon: 040-47 50 16

 

Delbetala årsavgiften med MoreGolf Mastercard

MoreGolf Mastercard är golfens eget medlemskort med betal- och kreditfunktion.

Med MoreGolf Mastercard kan du delbetala din årsavgift till golfklubben på 6 eller 12 månader utan ränta. Det enda som tillkommer är en månadsavgift på 29 kronor.

MoreGolf Mastercard är ett samarbete mellan Svenska Golfförbundet och Entercard Group AB.

För mer information gå in på länken Moregolf:https://golf.se/moregolf/

Golf är friskvård

Friskvårdsbidrag

Golf räknas som "motion eller friskvård av enklare slag" vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för princip all form av golfspel och träning.

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är också arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:
- Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift). Årsavgiften på Flommens GK är uppdelad i en spelrätt (avdragsgill) och en medlemsavgift (ej avdragsgill).

- Greenfeeavgifter (under 1000 kr per tillfälle)

- Egen träning på drivingrange (rangekort)

- Golfträning, t. ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor.

Golfklubbor och annan utrustning är inte avdragsgill och inte heller deltagaravgift i golftävlingar.

På golf.se kan du läsa mer om Friskvårdsbidraget och vad som gäller för golfsporten.
https://golf.se/friskvardsbidrag

 

Intresseanmälan

VÅRA PARTNERS