Medlemskap

Vill du bli medlem? ( Rev 2012-02-25 )

Vi har för närvarande kö till samtliga kategorier, Fullvärdig, Vardag och Lågsäsong Senior (Ej spel 15/6-15/8) samt Yngre senior (22-35 år) och barn till medlem i kategori Junior Äldre och Yngre och i Junior i medlemsträning.

Givetvis går det bra att lämna in en intresseanmälan som avser kö till medlemskap 2020.
Vi tar inte ut någon köavgift.

Gällande årsavgifter och inträdesavgift inför 2020 kommer beslut att tas på Höstmötet i december.

Inför år 2019 togs följande beslut under Årsmötet 2018 (Höstmötet): 
Inträdesavgift för nya seniormedlemmar fr o m säsongen 2019:
Senior Fullvärdig
(36 år och uppåt): 6.000:- (eller 2.000:- extra i 3 år)
Vardag Senior (36 år och uppåt): 3.000:- (eller 1.000:- extra i 3 år)

Medlemskategorier 2019 med begränsat antal:
Årsavgift avser 2019
Senior Yngre Fullvärdig (22-35 år) 
3500kr            
- Obegränsad spelrätt alla dagar enligt de regler som gäller för spel avseende hcp och tidbokning.  
   
Lågsäsong Senior (ej spelrätt 15/6-15/8) Endast för befintliga medlemmar som vill byta kategori. 
3100kr

- Obegränsad spelrätt alla dagar under perioderna 1/1-15/6 och 15/8-31/12 enligt de regler som gäller för spel avseende hcp och tidbokning.
- Får spela under högsäsongen (15/6-15/8) mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som gäller för spel avseende hcp och tidbokning för gäster.

 
   
Juniorer (barn till medlem):
 
Junior Yngre utan hcp (0-15 år) Endast för juniorer i medlemsträning
1000kr
Junior Yngre Fullvärdig (0-15år)
2000kr
Junior Äldre Fullvärdig (16-21 år)
2500kr

 

Intresseanmälan/medlemsansökan finns bifogad som pdf-fil längre ned på sidan.
Välkommen med din anmälan/ansökan för 2020.

Länk till Medlemsansökan/Intresseanmälan 2020:

https://www.flommensgk.se/Media/Get/7569/medlemsansokan-intresseanmalan-till-flommens-gk-2019.pdf

 

 

Information till medlemmar inför 2020:

För dig som är medlem och som funderar på att byta medlemskategori inför nästa säsong är det viktigt att informera receptionen skriftligen senast den 31 oktober 2019.

På ordinarie Årsmöte (Höstmötet) lördag den 7 december tas beslut gällande årsavgifter inför 2020.

Medlemskategorier:
Årsavgift avser 2019
Senior Fullvärdig (36 år och uppåt)
6600kr
   
Senior Fullvärdig  S K A (styrelse, kommittéordf. och anställd, 22 år och uppåt)
3100kr
   
Senior Yngre Fullvärdig (22-35 år)
3500kr
   
Junior Äldre Fullvärdig (16-21 år)
2500kr
   
Junior Yngre Fullvärdig (0-15 år)
2000kr
- Obegränsad spelrätt alla dagar enligt de regler som gäller för spel avseende hcp och tidbokning.   
   
Junior Yngre utan hcp (0-15 år) Endast för juniorer i medlemsträning 
1000kr
   
Vardag Senior (22+ år)
5100kr
- Obegränsad spelrätt på vardagar enligt de regler som gäller vid spel avseende hcp och tidbokning.  
- Får spela lör-, sön- och helgdagar mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som gäller  
för spel avseende hcp och tidbokning fötr gäster.  
- Får deltaga i lottade klubbtävlingar utan att betala greenfee oberoende av dag.  
   
Lågsäsong Senior (Ej spelrätt 15/6-15/8): Endast för befintliga medlemmar som vill byta kategori.
3100kr
- Obegränsad spelrätt alla dagar under perioden 16/8-14/6 enligt de regler som gäller för spel  
avseende hcp och tidbokning.  
-  Får spela under högsäsong (15/6-15/8) mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som  
gäller för spel avseende hcp och tidbokning för gäster.  
   
   
Begränsad spelrätt. Endast för medlem som erlagt inträdesavgift.
Stängd för nya intag sedan 2018. Denna kategori kommer att fasas ut över tid.
1500kr
- Får spela alla dagar mot erläggande av gästgreenfee enligt de regler som gäller för spel  
avseende hcp och tidbokning för gäster.  
   
Vilande medlem
800kr
- Har ingen spelrätt på banan och är inte rapporterad till SGF som aktiv medlem.  
- Har man tidigare erlagt inträdesavgift kan man reaktivera sitt aktiva medlemskap när som helst.  

 

Vänligen fyll i bifogad pdf-fil vid byte av medlemskategori inför 2020.
Tack på förhand.

Länk till Klubbens stadgar:https://www.flommensgk.se/se/medlemssidor/klubbens-stadgar

Vid frågor gällande medlemskap, vänligen kontakta oss via
E-post: reception@flommensgk.se
Telefon: 040-47 50 16

 

Delbetala årsavgiften med MoreGolf Mastercard

MoreGolf Mastercard är golfens eget medlemskort med betal- och kreditfunktion.

Med MoreGolf Mastercard kan du delbetala din årsavgift till golfklubben på 6 eller 12 månader utan ränta. Det enda som tillkommer är en månadsavgift på 29 kronor.

MoreGolf Mastercard är ett samarbete mellan Svenska Golfförbundet och Entercard Group AB.

För mer information gå in på länken Moregolf:https://golf.se/moregolf/

Golf är friskvård

Friskvårdsbidrag

Golf räknas som "motion eller friskvård av enklare slag" vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för princip all form av golfspel och träning.

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är också arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:
- Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift). Årsavgiften på Flommens GK är uppdelad i en spelrätt (avdragsgill) och en medlemsavgift (ej avdragsgill).

- Greenfeeavgifter (under 1000 kr per tillfälle)

- Egen träning på drivingrange (rangekort)

- Golfträning, t. ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor.

Golfklubbor och annan utrustning är inte avdragsgill och inte heller deltagaravgift i golftävlingar.

På golf.se kan du läsa mer om Friskvårdsbidraget och vad som gäller för golfsporten.
https://golf.se/friskvardsbidrag

 

Intresseanmälan

VÅRA PARTNERS