Vi är rädda om vår bana vid frost !

Banan

Banan kan skadas vid spel på frost !

Du vädjar till kansliet: "Vi kan väl få spela? Det är ju bara en tvåboll…" När det blir nej till start på den frostklädda banan beror det på att spel på fryst gräs kan stå klubben dyrt.

Så här års är det dags för första frosten och första snön. Banorna stänger tillfälligt och öppnar ofta igen. Vanligt är att banorna är vita av frost på morgnarna, men tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp.

- Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med. När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan.

- Det finns många som säger att de har spelat på frostiga greener tidigare, och aldrig fått några problem, men risken är stor, och det kan ta lång tid innan banan är okej igen !

Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

 

Kommentarer

VÅRA PARTNERS