Nytt handicapsystem - det här gäller

Logga in på Min Golf och se vad din nya handicap blir.

Läs mer på https://golf.se/handicap

På SGF:s hemsida finns formlerna som används för att räkna ut sin handicap:https://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20190618/sa-fungerar-nya-handicapsystemet/

En digital utbildning finns för dig som vill lära dig om världshandicapet i din egen takt framför datorn.
Klicka på Onlineutbildningen för att komma till utbildningen.

 

Kommentarer

VÅRA PARTNERS