Anti-slice-kurs

Vill du bli av med din högerskruv? Detta är kursen för dig!

Vad orsakar en slice? Varför är det så vanligt? Vad behöver just du göra för att bli av med den?

Vi går grundligt igenom vad som ligger bakom problemet, och alla får sin egen "medicin" för att på sikt bli botad. Teori och mycket praktik.

Lördag 2 juni, kl 9-11

Max 6 personer   Pris:  695:-

Anmälan på telefon 072-732 50 60, på mail petter.bengtsson@pgasweden.com eller på lista på väggen i klubbhuset.

VÅRA PARTNERS