Priser verkstadsarbeten

Greppbyten

Från 79kr per klubba, inkl arbete, beroende på greppmodell.
Vid byte på fem klubbor eller fler, 10 % rabatt.

Skaftbyte

Järnklubba stålskaft fr. 400kr
Järnklubba grafitskaft fr. 650kr
Driver/Metalwood fr. 750kr (Stor variation beroende på modell)

Limning av skaft som lossnat

I normalfall 100kr

Justering skaftlängd

Kapning             30kr exkl kostnad för nytt grepp
Förlängning (då det är möjligt)   100kr exkl kostnad för nytt grepp

Loft och lie, wedgar (Även ”forged” järnklubbor)

Kontroll/mätning/justering 50 kr per klubba

Skovård

Byte av softspikes    50kr exkl kostnad för spikarna
Putsning av svarta skor  100kr

VÅRA PARTNERS