GREENFEE 2020

Ordinarie greenfee

  Senior Gäst* Junior Gäst
1 jan-30 april 500 kr 350 kr 200 kr 100 kr
1 maj-14 juni 600 kr 450 kr 200 kr 100 kr
15 juni-15 aug 750 kr 500 kr 200 kr 100 kr
16 aug-30 sept 600 kr 450 kr 200 kr 100 kr
1 okt-31 dec 500 kr 350 kr 200 kr 100 kr


Max handicap 120 i bollen.

Greenfeegäst skall ha max "officiell handicap 36".

*Gäst till medlem skall spela i samma boll som medlem.

Näset greenfee

  Senior Junior
1 jan-30 april 350 kr 100 kr
1 maj-14 juni 450 kr 100 kr
15 juni-15 aug 500 kr 100 kr
16 aug-30 sept 450 kr 100 kr
1 okt-31 dec 350 kr 100 kr

Gäller alla dagar för medlemmar i LjGK och FGK.

Sydpoolen greenfee

Gäller endast helgfria vardagar och ej under juli månad.

  Senior Junior
1 jan-30 april 350 kr 100 kr
1 maj-14 juni 450 kr 100 kr
15 juni-30 juni 500 kr 100 kr
1 aug-15 aug 500 kr 100 kr
16 aug-30 sep 450 kr 100 kr
1 okt-31 dec 350 kr 100 kr

Regler för Greenfeebiljetter

Greenfeebiljetten kan inte bytas in mot pengar/kontanter.

Greenfeebiljetter som innehar ett giltigt t o m datum stämplas inte om utan anses som förbrukade om giltighetstiden gått ut.

Greenfeebiljetter som inte innehar ett giltigt t o m datum anses som förbrukade efter 10 år!
(Enligt §2 i presentkortslagen, infaller preskription efter 10 år från den dagen då greenfeebiljetten upprättades).

Greenfeebiljetter kan inte delas d v s gälla för 9 hål ett datum och ett senare datum ytterligare 9 hål.

En greenfeebiljett = ett spel d v s  har köparen erlagt ex 500 kr för biljetten och nyttjar biljetten vid ett tillfälle då greenfeen är lägre så återbetalas inte mellanskillnaden.

Två spelare på en greenfeebiljett är inte tillåtet!

Regler för Introduktionskort

SGF , SkåGF , GAF , SGA , PGA

Max 1 gång per år. Föranmälan krävs, annars spel mot gästgreenfee.

För PGA gäller Tourspelare eller Klubbtränare.

Regler för golfbilar

Golfmopeder uthyres endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg och körkort.

VÅRA PARTNERS