GREENFEE 2019

Ordinarie greenfee

  Senior Gäst* Junior Gäst
1 jan-30 april 500 kr 350 kr 250 kr 150 kr
1 maj-30 juni 600 kr 400 kr 250 kr 150 kr
1 juli-31 juli 700 kr 450 kr 250 kr 150 kr
1 aug-30 sept 600 kr 400 kr 250 kr 150 kr
1 okt-31 dec 500 kr 350 kr 250 kr 150 kr


Greenfeegäst skall ha officiell handicap 36.

*Gäst till medlem skall spela i samma boll som medlem.

Näset greenfee

  Senior Junior
1 jan-30 april 350 kr 150 kr
1 maj-30 juni 400 kr 150 kr
1 juli-31 juli 450 kr 150 kr
1 aug-30 sept 400 kr 150 kr
1 okt-31 dec 350 kr 150 kr

Gäller alla dagar för medlemmar i LjGK och FGK.

Sydpoolen greenfee

Gäller endast helgfria vardagar och ej under juli månad.

  Senior Junior
1 jan-30 april 350 kr 150 kr
1 maj-30 juni 400 kr 150 kr
1 aug-30 sept 400 kr 150 kr
1 okt-31 dec 350 kr 150 kr

Regler för Greenfeebiljetter

Greenfeebiljetten kan inte bytas in mot pengar/kontanter.

Greenfeebiljetter som innehar ett giltigt t o m datum stämplas inte om utan anses som förbrukade om giltighetstiden gått ut.

Greenfeebiljetter som inte innehar ett giltigt t o m datum anses som förbrukade efter 10 år!
(Enligt §2 i presentkortslagen, infaller preskription efter 10 år från den dagen då greenfeebiljetten upprättades).

Greenfeebiljetter kan inte delas d v s gälla för 9 hål ett datum och ett senare datum ytterligare 9 hål.

En greenfeebiljett = ett spel d v s  har köparen erlagt ex 500 kr för biljetten och nyttjar biljetten vid ett tillfälle då greenfeen är lägre så återbetalas inte mellanskillnaden.

Två spelare på en greenfeebiljett är inte tillåtet!

Regler för Introduktionskort

SGF , SkåGF , GAF , SGA , PGA

Max 1 gång per år. Föranmälan krävs, annars spel mot gästgreenfee.

För PGA gäller Tourspelare eller Klubbtränare.

Regler för golfbilar

Golfbilar uthyres endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg och körkort.

VÅRA PARTNERS