Anmälan och Greenfee

ANMÄLAN

Anmälan till Svenska Hickorymästerskapet senast den 19 juli.  Svenska spelare anmäler sig via ”Min golf” på golf.se (se länk till vänster). Utländska spelare anmäler sig via epost till shm2015@flommensgk.se.
Vid eventuell överanmälan till Svenska Hickorymästerskapet ges företräde efter handicap (högst handicap stryks).

Anmälan till Svenska Hickorykannan senast den 1 augusti via ”Min golf” på golf.se (se länk till vänster) eller i Flommens GK:s reception senast kl 18.00. 
Vid eventuell överanmälan till Svenska Hickorykannan ges företräde efter anmälan (senast anmäld stryks).

Startlistor till dag 1 publiceras onsdagen den 29 juli. Kan även nås via /shm2015/starttid-resultat.

 

AVGIFTER och GREENFEE

För att kunna delta i Svenska Hickorymästerskapet fordras medlemskap i Svenska Golfhistoriska Sällskapet (årsavgift 200 kr). Årsavgiften för 2015 ska vara betald före anmälningstidens slut, senast den 19 juli. Närmare information på golfhistoriska.se.
För utländsk spelare fordras medlemskap i SGS eller annat lands golfhistoriska sällskap.

Ingen anmälningsavgift för Svenska Hickorymästerskapet.
För Svenska Hickorykannan är anmälningsavgiften 100 kr.

Tävlande som inte är medlem i Flommens Golfklubb erlägger reducerad greenfee vid betalning via bankgiro
224-5744 senast den 19 juli
:

         1 dags spel  350 kr
         2 dagars spel 600 kr
         3 dagars spel 850 kr
 

(en av dagarna kan användas till inspel valfri dag under vecka 31)

Anmälan eller betalning senare än den 19 juli sker till höjd reducerad greenfee enligt tabell ovan + 50 kr.

Återbud (dvs efter anmälningstidens utgång) ska lämnas direkt till arrangörsklubben. Inbetald greenfee återbetalas endast med stöd av läkarintyg. Om återbud sker med läkarintyg ska greenfee återbetalas med avdrag av 150 kr för administrativa kostnader.

 

CADDIES

Flommens pionjärer började som unga caddies på Falsterbobanan. I denna anda kan vi erbjuda ett antal caddies bland klubbens juniorer till deltagarna i SHM.

Pris per rond är 300 kr.

Meddela klubben i god tid via epost till shm2015@flommensgk.se om du är intresserad av en caddie.

DRIVING RANGE/BANA

Flommens driving range har mattor och bollar lämpade för hickoryklubbor. Spel från gräs kommer också att ordnas. Bollautomaten hanterar 10 kr-mynt.

VÅRA PARTNERS